VAFIE xuất bản báo cáo thường niên về đầu tư nước ngoài

6/4/2022  
126
Ẩn phẩm "Đầu tư trực tiếp nước ngoài - mảng sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021" là báo cáo thường niên năm đầu tiên của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDI).Cuối năm 2022 tròn 35 năm Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (ngày 29/12/1987).
Cho đến thời điểm hiện tại, khu vực kinh tế FDI là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam khi chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, 55% tổng giá trị sản xuất công nghiệp; hình thành một số ngành công nghiệp chủ yếu như dầu khí, công nghiệp chế tạo, công nghệ thông tin, viễn thông, dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, khách sạn và văn phòng cho thuê...; nghiên cứu, phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chiếm hơn 70% kim ngạch xuất khẩu, chuyển đổi cơ cấu hàng xuất khẩu từ nguyên liệu thô, khoáng sản sang công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao.

Xuất siêu của các doanh nghiệp FDI không những bù đắp nhập siêu của doanh nghiệp trong nước, mà còn góp phần cân đối cán cân thương mại quốc tế, tạo ra xuất siêu hàng năm có xu hướng gia tăng. Khu vực doanh nghiệp FDI đã tạo việc làm cho 3,8 triệu người, chiếm hơn 7% tổng số lao động của Việt Nam, hơn 15% tổng số người làm công ăn lương (điều tra của Tổng cục Thống kê quý I/2019).

Năm 2021 nền kinh tế thế giới và FDI toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế giảm sút, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh nhưng thu hút, sử dụng vốn nước ngoài và hoạt động của khu vực kinh tế FDI là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE) nhận thấy sự cần thiết phải xây dựng báo cáo thường niên FDI của Việt Nam với cách tiếp cận của Báo cáo thường niên của Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) và Báo cáo thường niên FDI ASEAN của Ban thư ký ASEAN và UNCTAD để đánh giá toàn diện kết quả thu hút, sử dụng vốn FDI, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp FDI, phân tích môi trường đầu tư gắn với cuộc cải cách nền hành chính quốc gia, tham khảo ý kiến của các chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư, chủ sở hữu các doanh nghiệp FDI, từ đó kiến nghị với nhà nước định hướng, chính sách, luật pháp theo hướng đổi mới và sáng tạo để gia tăng số lượng dự án và vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội của khu vực doanh nghiệp FDI.

Báo cáo thường niên FDI của Việt Nam năm 2021 chủ đề "Đầu tư trực tiếp nước ngoài - mảng sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021" là báo cáo đầu tiên được Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài thực hiện dựa trên sự hợp tác với Công ty Kiểm toán quốc tế KPMG Việt Nam, với sự hỗ trợ của Fiin Group và một số chuyên gia kinh tế. Ấn phẩm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, so sánh với khu vực ASEAN và một số nước trên thế giới trong bối cảnh mới.

Báo cáo thường niên FDI năm 2021 được khởi động từ tháng 12/2021, do đó công bố vào cuối tháng 4/2022. Các báo cáo thường niên những năm sau dự kiến sẽ khởi động vào đầu tháng 10 hàng năm và công bố vào cuối tháng 2 năm sau.

 

: