Bộ Kế hoạch và Đầu tư: GDP cả năm tăng 3,5-4% nếu dịch được kiểm soát trong tháng 9

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết nếu dịch Covid-19 được kiểm soát trong tháng 9/2021 và nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới từ quý 4/2021, tăng trưởng GDP cả năm có khả năng đạt 3,5-4%…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: GDP cả năm tăng 3,5-4% nếu dịch được kiểm soát trong tháng 9
Hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2022: Vùng trung du, miền núi Bắc bộ và đồng bằng sông Hồng sáng 14/9.