2,26 tỷ USD đầu tư vào Bắc Giang

24/12/2016  
67

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính tới tháng 3 năm 2015, tỉnh Bắc Giang có 182 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký 2,26 tỷ USD, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tính cả khu vực dầu khí ngoài khơi).

Riêng quý I/2015, tỉnh Bắc Giang đã thu hút được 14 dự án cấp mới  và 2 lượt dự án tăng vốn với tổng  số vốn cấp mới và tăng vốn  là114,64 triệu USD, đứng thứ 5/28 về đầu tư nước ngoài. Bình quân vốn một dự án của Bắc Giang khoảng 12,5 triệu USD, thấp hơn so với bình quân của 1 dự án có đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay là 14,3 triệu USD/dự án. Vốn FDI của Bắc Giang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 161 dự án, tổng vốn đăng ký là 2,03 tỷ USD (chiếm 90% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam). Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 2 với 7 dự án với tổng vốn đăng ký 174,8 triệu USD (chiếm 7,7% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam). Còn lại là các ngành, lĩnh vực khác. Xét theo hình thức đầu tư, các dự án FDI của tỉnh đầu tư theo 3 hình thức, nhiều nhất theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 164 dự án với tổng số vốn là 2,23 tỷ USD (chiếm 98,6% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam). Hình thức liên doanh chiếm 1,4% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam. Còn lại hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh chiếm tỷ lệ không đáng kể. Tính đến hiện tại đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Bắc Giang. Trong đó dẫn đầu là Samoa với 2 dự án, tổng vốn đăng ký 1,23 tỷ USD, chiếm 54,4% tổng vốn đăng ký.

Đứng thứ 2 là Hàn Quốc có 99 dự án, vốn đăng ký đạt 393,6 triệu USD (chiếm 17,4% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc tại Việt Nam).

Đài Loan đứng thứ 3 với 9 dự án với tổng vốn đăng ký 231,4 triệu USD chiếm 10,2% về vốn đăng ký... Một số dự án FDI lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: - Công ty TNHH Wintek Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,12 tỷ USD nhà đầu tư Samoa, cấp phép năm 2011. Mục tiêu dự án là sản xuất và gia công tấm cảm ứng, thiết bị hiển thị tinh thể lỏng LCD modum. - Công ty TNHH Fuhong Precision Coponent (Bắc Giang) cấp phép năm 2007 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 113 triệu USD, nước đầu tư Samoa với mục tiêu sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm và thiết bị điện tử, viễn thông. - Công ty TNHH SI Flex Việt Nam cấp phép năm 2014 với tổng vốn đầu tư 106 triệu USD của nhà đầu tư Hàn Quốc, dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất bảng mạch in mềm.

GIA CÁT

: