Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài họp sơ kết 6 tháng đầu năm

6/12/2020  
53

Chiều ngày 23/6, tại Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Vafie) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020.

: