Bất động sản Hà Nội hút thêm 112 triệu USD vốn ngoại

27/12/2016  
28

Trong đó, có 64 lượt dự án được cấp mới, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 92 triệu USD, tăng 204% so với cùng kỳ năm 2014.

Đáng chú ý, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã chiếm tới 70,2% tổng số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Hà Nội trong quý này, tương đương khoảng hơn 112 triệu USD.

Cũng trong quý I/2015, Hà Nội đã điều chỉnh tăng vốn cho 16 lượt dự án FDI với tổng giá trị vốn tăng thêm đạt 68,2 triệu USD, tăng 4,7 lần so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chế biến, chế tạo là lĩnh vực tăng vốn đầu tư lớn nhất, chiếm tới 53,5% tổng số vốn FDI tăng thêm.

Lũy kế đến hết năm 2014, Hà Nội đã thu hút được 3.169 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đạt 26,3 tỷ USD từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam

Trong đó, hiện chỉ còn 2.988 lượt dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký luỹ kế còn 21,7 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện luỹ kế đạt khoảng 11,3 tỷ USD, chiếm khoảng 52% tổng vốn đăng ký đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết thêm, hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có 12 dự án gặp khó khăn về quy hoạch. Trong đó 3 dự án phải chờ Quy hoạch phân khu; 9 dự án phải chờ Quy hoạch chi tiết 1/500.

8 dự án khó khăn trong giải phóng mặt bằng, bàn giao đất và 13 dự án gặp khó khăn do các nguyên nhân khác.

VŨ MINH

: