Chính phủ 'xin' điều chỉnh hơn 4.800 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019

17/12/2019  
63

Với mục đích giải quyết các khó khăn về vốn, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh 4.812 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019.

 

Chính phủ 'xin' điều chỉnh hơn 4.800 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019

Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng 

Chiều 17/12, tại phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trình bày tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương.

Bộ trưởng cho biết, kết quả giải ngân vốn nước ngoài 11 tháng đầu năm có sự chênh lệch rất lớn giữa các bộ, ngành và địa phương, có nơi đạt tỷ lệ giải ngân cao nhưng cũng có nơi tỷ lệ giải ngân rất thấp, thậm chí một số bộ, ngành và địa phương chưa phân bổ được hết kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho các dự án.

Việc giải ngân vốn chậm do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do có sự khác biệt trong công tác đấu thầu giữa thủ tục trong nước và nhà tài trợ, giải phóng mặt bằng còn chậm, năng lực ban quản lý một số dự án còn hạn chế, vốn đối ứng không đáp ứng đủ nhu cầu, công tác xây dựng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài chưa được các bộ, ngành và địa phương quan tâm, xây dựng kế hoạch không sát với khả năng thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt, việc thiếu kế hoạch vốn đang ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, làm tăng chi phí, giảm hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam đối với các nhà tài trợ nước ngoài trong việc thực hiện các Hiệp định đã ký kết. Các bộ, ngành, địa phương có liên quan đã cố gắng có sự điều chỉnh trong nội bộ đơn vị, nhưng chưa giải quyết được vấn đề.

Từ các lý do trên, nhằm tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu tăng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019, giải quyết các khó khăn về vốn, việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương là cần thiết.

"Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành và địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh giảm 4.812 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 của 3 bộ và 7 địa phương do không phân bổ chi tiết cho các dự án. Cùng với đó, điều chỉnh tăng 4.812 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 cho 3 Bộ: Công an, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội", ông Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Trong khi đó, trình bày báo cáo thẩm tra, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng việc Chính phủ đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài là cần thiết.

Ông Hải cho biết, việc giao kế hoạch chậm, chưa giao kế hoạch cho từng dự án đã làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả thực hiện Nghị quyết được Quốc hội quyết định, gây lãng phí nguồn lực. Việc phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài không chỉ trong năm 2019 mà đã diễn ra từ các năm trước, song đến nay chỉ còn chưa đến 1 tháng sẽ kết thúc niên độ tài khóa 2019, nên việc Chính phủ trình điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn nước ngoài là quá chậm, vượt quá thời hạn điều chỉnh dự toán hàng năm (trước 15/11) theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, trước yêu cầu thực tế vốn vay đã ký kết hiệp định, nếu không điều chỉnh kế hoạch sẽ không giải ngân được và phải trả phí cam kết, gây lãng phí.

Do vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn nước ngoài để thúc đầy tiến độ giải ngân vốn vay. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp cụ thể để chấn chỉnh và thúc đẩy tiến độ giải ngân, tránh gây lãng phí nguồn lực, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan trong việc chậm trễ phân bổ vốn đầu tư công.

(Nguồn Nhàđầutư)

: