Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

4/11/2016  
51

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Một số hình ảnh tại Đại hội lần thứ I:

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Trần Du -Tổng thư ký giới thiệu chương trình Đại hội

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Chủ tịch danh dự CLB Ông Đậu Ngọc Xuân phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Phạm Hồng Khang thay mặt Đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ I

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Trần Đình Khiển- Thứ trưởng Bộ KH&ĐT phát biểu tại Đại Hội

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Mai Thanh Hải đọc báo cáo công tác nhiệm kỳ II CLB và phương hướng hoạt động của Hiệp Hội(khóa I)

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Hoàng Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm thường trực CLB đọc dự thảo Điều lệ Hiệp Hội và Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đoàn Chủ tịch

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Mai Thanh Ky, Phó Tổng Giám đốc CTLD Tòa nhà trung tâm

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Nguyễn Huy Tám, Tổng giám đốc Shell Việt Nam​

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Đào Nguyên Phụng, phó Tổng Giám đốc CTLD cáp điện LG-Vina Hải Phòng

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004 Ông Nguyễn Quý Thắng, phó Tổng Giám đốc CTLD Hoa Việt

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc Invetsconsult groupe

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004 Ông Nguyễn Văn Bảo, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty xi măng Chinfon Hải Phòng

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã thông qua các văn kiện của Hiệp hội - nhiệm kỳ I​

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ngay sau khi được bầu, Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh.​

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

từ trái qua phải: Ông Trần Du, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký; Ông Tạ Minh Long, Phó Chủ tịch phụ trách miền nam; Ông Mai Thanh Hải, Chủ tịch Hiệp Hội; Ông Huỳnh Tấn Vinh-Phó Chủ tịch phụ trách miền Trung; Ông Đặng Hoàn Cần-Phó chủ tịch-phụ trách miền Bắc.​

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Trịnh Văn Tiến, Trưởng Ban thi đua Bộ KH&ĐT công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT khen thưởng một số đơn vị trong Ban chủ nhiệm CLB.

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

Ông Phan Hữu Thắng Cục Trưởng Cục ĐTNN trao bằng khen và quà tặng

Đại hội I Hiệp hội DNĐTNN – 24/3/2004

: