Đầu tư nước ngoài vào Vùng Đông Nam Bộ

24/12/2016  
52

Vùng Đông Nam Bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; là vùng hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH); đặc biệt phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử, tin học, công nghiệp dầu khí và sản phẩm hoá dầu; phát triển dịch vụ cao cấp, dịch vụ  du lịch, dịch vụ  viễn thông, tài chính, ngân hàng; nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

Vùng Đông Nam Bộ gồm 8 tỉnh: Thành Phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận.  Trong  năm 2014 Vùng Đông thu hút được 644 dự án cấp mới và 283 dự án tăng vốn với tổng số vốn cả đăng ký cấp mới và tăng vốn là 7,21 tỷ USD, chiếm 35,9% tổng vốn đầu tư so với cả nước và là vùng dẫn đầu đầu tư nước ngoài năm 2014.

Tính lũy kế đến 15/12/2014 vùng Đông Nam Bộ có 9.764 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN) còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 114,95 tỷ USD. Đây là khu vực thu hút ĐTNN lớn nhất trong cả nước chiếm 56% số dự án; 45,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Bình quân 1 dự án FDI của vùng khoảng 11,8 triệu USD/dự án, thấp hơn so với bình quân của cả nước là 14,32 triệu USD/dự án.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong vùng với 5.196 dự án, tổng số vốn đăng ký 38 tỷ USD chiếm 31,1 % tổng vốn đầu tư, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 2 với 303 dự án đăng ký, tổng vốn vốn là 26,7 tỷ USD chiếm 23,2% tổng vốn đầu tư; đứng thứ 3 là Đồng Nai với 1.249 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 22,35 tỷ USD chiếm 19,4 tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Bình Dương với 19,98 tỷ USD chiếm 17,4% vốn đầu tư; các tỉnh còn lại là Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận lần lượt chiếm 3,1%; 2,1%; 0,82, 0,7% tổng vốn đầu tư của cả vùng.

 Các nhà ĐTNN trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ đã đầu tư vào 18/21 ngành kinh tế Việt Nam, nhưng các dự án chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với 5.411 dự án, với tổng số vốn đăng ký đạt 57,6 tỷ USD chiếm 55% về số dự án và 50,1% về vốn đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 240 dự án với tổng số vốn đăng ký là 27,18 tỷ USD chiếm 23,6% về vốn đăng ký. Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đứng thứ 3 với 105 dự án, tổng số vốn đăng ký là 6,18tỷ USD chiếm 5,4% vốn đăng ký.

Đến nay đã có 86 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư vào khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó dẫn đầu là Singapore với 962 dự án, tổng số vốn là 15,31 tỷ USD chiếm 9,9% tổng số dự án 13,3% về vốn đăng ký;  đứng thứ 2 là Hàn Quốc với 2.016 dự án tổng số vốn là 14,96 tỷ USD, chiếm 20,6% tổng số dự án và 13 % về vốn đăng ký. Đứng thứ 3 là Đài Loan với 1.659 dự án đăng ký với tổng số vốn đăng ký 13,1 tỷ USD chiếm 11,4% vốn đầu tư. Nhật Bản đứng thứ 4 với 1.195 dự án với tổng số vốn đăng ký 12 tỷ USD chiếm 10,4% vốn đầu tư.

             Một số dự án lớn của Vùng Đông Nam Bộ:

1. Công ty TNHH dự án Hồ Tràm với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,23 tỷ USD do  ASIAN Coast Development (Canada) Ltd, đầu tư tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mục tiêu xây dựng kinh doanh khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, khu khách sạn, vui chơi có thưởng    .

2. Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn, tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,77 tỷ USD dự án đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nhà đầu tư Thái Lan với mục tiêu sản xuất và tiêu thụ hóa chất, khí công nghiệp, vật liệu nhựa, sản phẩm từ dầu khí.

 3. Công ty TNHH một thành viên đô thị đại học quốc tế Berjaya Vietnam với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD, do nhà đầu tư Malaysia, đầu tư lĩnh vực Kinh doanh bất động sản.

4. Dự án xây dựng nhà máy nđiện đốt than BOT Vĩnh Tân 1, tổng vốn đầu tư đăng ký là 2,01 tỷ USD dự án đầu tư tại Bình Thuận, nhà đầu tư Trung Quốc

 5. Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Phú Thăng Long, với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD, do nhà đầu tư Samoa, đầu tư tại Bình Dương đầu tư vào lĩnh vực Kinh doanh bất động sản.

Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

: