Dự án Trường đua Thiên Mã có đặt cược được bổ sung vào danh mục ưu tiên

6/12/2020  
88

Dự án đầu tư Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã - Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn (có hoạt động kinh doanh đặt cược) được bổ sung vào danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thời kỳ 2011 - 2020 tỉnh Lâm Đồng.

: