“Không có đầu tư nước ngoài không thể phát triển như hôm nay”

23/12/2016  
30

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến hết quý I/2015, có 267 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 1,2 tỷ USD, chỉ bằng 59,4% so với cùng kỳ. Việt Nam đã thu hút được 1,837 tỷ USD vốn FDI trong đó, lĩnh vực xây dựng, bất động sản dẫn đầu với 203 triệu USD đăng ký mới.

Ông Đỗ Nhất Hoàng cho biết, dự báo năm 2015 vốn đăng ký FDI khoảng 18 tỷ USD, thậm chí tốt hơn và vốn giải ngân kỳ vọng đạt 12 tỷ USD chưa tính đột biến với trào lưu hội nhập và cải cách thủ tục có thể còn hơn thế. Chia sẻ tại hội thảo, ông Hoàng cho rằng, đầu tư nước ngoài có ảnh hưởng lớn đến Việt Nam vì vậy dưới góc độ quản lý nhà nước, cần sự hỗ trợ đầu tư, quản lý đầu tư để doanh nghiệp nước ngoài đi đúng hành lang. “Quản lý không phải săm soi, gây khó dễ cho doanh nghiệp mà hỗ trợ bằng chính sách, tháo gỡ khó khăn của các cơ quan, các cấp các địa phương”, ông Hoàng nhấn mạnh. Mặc dù đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp FDI, song ông Hoàng cũng cho biết song doanh nghiệp trong nước là chủ yếu do doanh nghiệp nước ngoài vẫn là nền tảng chiếm đến 99% tổng số doanh nghiệp. “Doanh nghiệp nhà nước cũng không giữ vai trò chủ đạo mà kinh tế nhà nước là chủ đạo, tư nhân tham gia tỷ lệ cao vào doanh nghiệp nhà nước và đây tới đây cơ hội tốt đối với thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình cổ phần hóa”, ông Hoàng nói.

Ông Hoàng cho rằng tới đây Việt Nam phải ưu tiên phát triển công nghiệp phụ trợ, đào tạo nguồn nhân lực…như tập trung đẩy mạnh hỗ trợ chính sách cho công nghiệp phụ trợ, thay vì nghị định công nghiệp hỗ trợ do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo cần có Luật Công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, ông Hoàng cũng cho biết, ông không đồng tình với quan điểm Việt Nam đang ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều hơn trong nước vì đối với đầu tư nước ngoài đang có những điều kiện, quản lý mang tính “tầng lớp” nhiều hơn các doanh nghiệp trong nước.

Cũng theo ông Hoàng, tác động của FDI như lan tỏa, liên kết giữa trong và ngoài nước thời gian vừa qua đã không “tương xứng”, vấn đề chuyển giao công nghệ “chưa thật như mong muốn”.

“Thủ tướng đặt mục tiêu tạo nguồn lực cho phát triển và mục tiêu phải có tác động lan tỏa, thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ nguồn và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên tập trung thu hút những doanh nghiệp lớn nhưng cũng chú trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa với tính lan tỏa cao, dẫn dắt trung gian”, ông Hoàng cho hay.

NGUYỄN THẢO

: