Nga đã đầu tư 1,96 tỷ USD vào Việt Nam

24/12/2016  
23

Tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2015 các nhà đầu tư của Liên bang Nga đã rót vào Việt Nam 11,45 triệu USD vốn đầu tư cho 8 dự án cấp mới, xếp vị trí thứ 32 trong 59 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng.

Hầu hết các dự án của Liên bang Nga tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 37 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 1,13 tỷ USD, chiếm 32,7% về số dự án và 57,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Với 7 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 581,2 triệu USD, lĩnh vực khai khoáng đứng thứ 2, chiếm 29,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ ba với tổng số vốn đầu tư đăng ký 72,7 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư.

Xét theo hình thức đầu tư, vốn đầu tư của Liên bang Nga tập trung nhiều nhất vào hình thức 100% vốn nước ngoài với 69 dự án với tổng vốn đầu tư 1,26 tỷ USD, chiếm 61% tổng số dự án và 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đứng thứ hai với 4 dự án có tổng vốn đầu tư 381,2 triệu USD, chiếm 19,36% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các dự án còn lại đầu tư theo hình thức liên doanh và hình thức công ty cổ phần

Nếu xét theo địa bàn đầu tư, Liên bang Nga có dự án đầu tư trên 24 tỉnh, thành phố cả nước. Với dự án 1 tỷ USD, Bình Định dẫn đầu về vốn đầu tư đăng ký của Liên bang Nga tại Việt Nam, chiếm 50,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Dầu khí ngoài khơi đứng thứ hai với 6 dự án có tổng vốn đầu tư là 531,2 triệu USD, chiếm 26,9% tổng vốn đầu tư đăng ký; Hà Nội đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư là 130,7 triệu USD. Tiếp theo là các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Yên, TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Điểm mặt một số dự án lớn của Liên bang Nga tại Việt Nam:

- Dự án Công ty TNHH Bus Industrial Center do ông Tokarev Genadii Invanovich, Nga đầu tư, tổng vốn đầu tư là 1 tỷ USD; mục tiêu xây dựng nhà máy lắp ráp và sản xuất phụ tùng xe bus và dịch vụ hỗ trợ khác tại Bình Định.

- Hợp đồng dầu khí lô 129,130,131,132 ký ngày 28/10/2008 với tổng vốn đầu tư là 328,2 triệu USD với mục tiêu tìm kiếm,thăm dò dầu khí tại lô 129-132 trên diện tích 28.300km2  .

- Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 12/11 ký ngày 19/12/2012, tổng vốn đầu tư đăng ký 100 triệu USD với mục tiêu khai thác dầu khí.

- Dự án CTCP Dịch vụ hàng hải và dầu do Công ty TNHH 'Soges Corporation đầu tư, tổng vốn đầu tư là 50 triệu USD; mục tiêu thăm dò địa chất thềm lục địa, đóng mới giàn khoan, đóng tàu, dịch vụ cầu cảng tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

VŨ MINH

: