Nhà đầu tư nước ngoài hứa rót trên 122 tỷ USD vào Việt Nam

24/12/2016  
63

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo tóm tắt về sự phát triển của các khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT) năm 2014.

Cụ thể về tình hình thành lập KCN, tính đến năm 2014, cả nước đã có 295 KCN được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên gần 84 nghìn ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 56 nghìn ha, chiếm khoảng 66% tổng diện tích đất tự nhiên.

Về KKT, trong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định điều chỉnh ranh giới KKT Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An thêm 1,200 ha để bao gồm toàn bộ diện tích KCN Hoàng Mai và KCN Đông Hồi.

Số lượng các KKT ven biển đã thành lập trên cả nước được giữ ổn đinh là 15 KKT, với tổng diện tíc mặt đất và mặt nước xấp xỉ 700 nghìn ha. Số lượng các KKT cửa khẩu đã thành lập trên cả nước được giữu ổn định là 28 KKT.

Về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, trong năm 2014, các KCN, KKT của cả nước đã thu hút được 752 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 10,7 tỷ USD; điều chỉnh tăng vốn cho 515 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, năm 2014 cũng thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 88 dự án với tổng vốn thu hồi 1 tỷ USD.

Tính chung trong năm 2014, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, KKT đã tăng thêm 13,7 tỷ USD, chiếm 47% tổng số lượt lượt dự án và chiếm 60% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm 2014 của cả nước.

Tính riêng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tổng vốn FDI vào các KCN, KKT chiếm hơn 90% tổng vốn FDI cả nước. trong năm 2014, các dự án đầu tư trong KCN, KKT đã giải ngân hơn 13,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013.

Lũy kế đến năm 2014, các KCN trên cả nước đã thu hút được 5.573 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đã đăng ký là 85,5 tỷ USD, vốn đầu tư đã thực hiện đạt 49 tỷ USD , bằng 57% vốn đầu tư đã đăng ký.

Đối với các KKT, tổng dự án đầu tư nước ngoài trong KKT là 247 dự án với tổng vốn đầu tư 37 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 13,5 tỷ USD, bằng 36% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Đối với các KKT cửa khẩu, tổng dự án đầu tư nước ngoài trong KKT là 70 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 700 triệu USD.

Như vậy tổng số vốn đăng kí FDI vào các KCN, KKT của Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài hứa hẹn đã lên tới 122,5 tỷ USD.

Về tình hình thu hút đầu tư trong nước, trong năm 2014, các KCN, KKT đã thu hút được 588 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 176 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 196 dự án với tổng vốn tăng thêm 20 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2014, cũng thu hồi 161 dự án đầu tư với tổng vốn thu hồi 28 nghìn tỷ đồng. Tính chung trong năm 2014, tổng vốn đầu tư trong nước tăng thêm 168 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Tính lũy kế đến hết năm 2014, các KCN cả nước đã thu hút được 5,459 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 541,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 265,4 nghìn tỷ đồng, bằng 50% tổng vốn đăng ký.

Theo NDH

: