PTSC (PVS) chuẩn bị giải thể đơn vị lỗ lũy kế hơn 1.800 tỷ đồng

13/11/2019  
48

Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của PTSC, khoản đầu tư vào PTSC CGGV có giá trị 597,8 tỷ đồng.

PTSC (PVS) chuẩn bị giải thể đơn vị lỗ lũy kế hơn 1.800 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC – mã PVS) vừa thông báo nhận được văn bản số 106/PTSC CGGV của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV (PTSC CGGV) về việc đang tiến hành thủ tục giải thể theo quy định hiện hành. PTSC CGGV là công ty liên doanh được thành lập từ vốn góp của Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam với 51% và Công ty CGGVeritas Services Holding B.V (Hà Lan) với 49%. Mục đích của Liên doanh là cung cấp các dịch vụ thu nhận dữ liệu địa chấn hai chiều (2D) và ba chiều (3D) ngoài khơi trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tài sản của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC - CGGV là Tàu địa chấn 3D Amadeus và Tàu địa chấn 2D Bình Minh 02. Ghi nhận trên báo cáo tài chính quý III/2019 của PTSC, khoản đầu tư vào PTSC CGGV có giá trị 597,8 tỷ đồng, đồng thời công ty còn có khoản phải thu 90,3 tỷ đồng đối với PTSC CGGV. Sau 9 tháng đầu năm 2019, PTSC đã phải chịu khoản chi phí hơn 114,6 tỷ đồng do đánh giá lại tài sản tại PTSC CGGV. Bên cạnh đó, theo báo cáo phân tích của Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) hồi đầu năm, PTSC CGGV lỗ lũy kế tổng cộng 1.843 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2018.

THANH HÀ

: