Tách 2 luật về giao thông làm sao để tránh chồng chéo, lãng phí?

6/12/2020  
46

Tách 2 luật về giao thông làm sao để tránh chồng chéo, lãng phí?

Thảo luận tại tổ ngày 11/11, các vấn đề sửa Luật Giao thông đường bộ theo hướng tách thành 2 luật: Luật Giao thông đường bộ sửa đổi, Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, vẫn còn nhiều băn khoăn, ý kiến trái chiều.

: