Tạp chí Nhà đầu tư

4/11/2020  
96

Hiện Tạp chí Nhà Đầu Tư đang tổ chức xuất bản các ấn phẩm sau:

- Tạp chí Nhà Đầu Tư: Báo in xuất bản định kỳ 2 tháng/số với nội dung chuyên sâu về kinh doanh và đầu tư; thông tin về xúc tiến đầu từ ngành, lĩnh vực và các vùng miền trong cả nước

Tạp chí Nhà đầu tư

- Đặc san Doanh nghiệp và Đầu tư: Xuất bản hàng quý với nội dung chuyên biệt về chuyện kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Tạp chí Nhà đầu tư

 

- Ngoài ra Tạp chí Nhà Đầu Tư còn tổ chức xuất bản 4 chuyên trang tin tức về các lĩnh vực, chủ đề chuyên biệt trên mạng internet gồm:

    + Chuyên trang Đầu tư Tài chính hoạt động dưới tên miền: www.vietnamfinance.vn

    + Chuyên trang Đầu tư Địa ốc hoạt động dưới tên miền: www.cafeland.vn

    + Chuyên trang Xúc tiến đầu tư hoạt động dưới tên miền: www.vietnamfdi.vn

    + Chuyên trang Sản phẩm công nghệ hoạt động dưới tên miền www.vnreview.vn.

: