Thông báo về việc thay đổi tên gọi và tên miền Tạp chí điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

28/4/2020  
43

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cơ quan chủ quản của Tạp chí Nhà đầu tư và Tạp chí điện tử Nhà đầu tư xin thông báo: Ngày 11/7/2019, Bộ Thông tin Truyền thông đã cấp Giấy phép số 280/GP-BTTTT  sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 458/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 6/10/2016. Theo đó:

  1. Thay đổi tên gọi cơ quan báo chí: Thay đổi tên Tạp chí điện tử Diễn đàn đầu tư thành Tạp chí điện tử Nhà đầu tư.
  2. Thay đổi tên miền Tạp chí: Thay đổi từ các tên miền «diendandautu.vn» và « bizlive.vn » bằng tên miền nhadautu.vn.

Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ có duy nhất một tạp chí điện tử là Tạp chí điện tử Nhà đầu tư, hoạt động tại tên miền Nhadautu.vn. Các tổ chức, cá nhân thiết lập website tự nhận là tạp chí chí điện tử của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là hành vi vi phạm và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

: