Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019

30/9/2019  
51
Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 14,22 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 9 tháng năm 2019
Tính lũy kế đến ngày 20/09/2019, cả nước có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 357,65 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 206 tỷ USD, bằng 57,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.
Thông tin chi tiết như sau:
 
I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
1. Tình hình thu hút ĐTNN 9 tháng đầu năm 2019:
1.1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện:
Trong 9 tháng đầu 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 14,22 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.
Tình hình xuất, nhập khẩu: Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 134,73 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 69,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 133,21 tỷ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 68,6% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 109,45 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58,1% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 25,28 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 23,76 tỷ USD không kể dầu thô. Mặc dù khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,4 tỷ USD, nhưng suất siêu khu vực đầu tư nước ngoài đã bù đắp được nhập siêu của khu vực kinh tế trong nước. Vì vậy cả nước xuất siêu 5,87 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019.
 
1.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Tính đến 20/9/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 26,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: Cấp mới: đến ngày 20/9/2019, cả nước có 2.759 dự án mới được cấp GCNĐKĐT, tăng 26,4% số dự án so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký cấp mới 10,97 tỷ USD, bằng 77,7% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới giảm so với cùng kỳ do quy mô dự án giảm, trong 9T/2019 không có dự án đầu tư mới nào có quy mô vốn trên 300 triệu USD.
 
Trong khi đó, 9 tháng năm 2018 có một số dự án lớn được cấp GCNĐK đầu tư mới (dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội – Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng ký 4,14 tỷ USD; dự án nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng – Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng ký 1,2 tỷ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu). Nếu không tính các dự án lớn trên 1 tỷ USD, tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 9T/2019 tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2017.
 
Điều chỉnh vốn: có 1.037 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đăng ký điều chỉnh gần 4,79 tỷ USD, bằng 86,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 9 tháng năm 2019, quy mô điều chỉnh mở rộng vốn của các dự án nhỏ, không có dự án tăng vốn lớn như trong cùng kỳ 2018 (9T/2018 có dự án Công ty TNHH Laguna – Singapore điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỷ USD). Nếu không tính các dự án điều chỉnh vốn lớn trên 1 tỷ USD, vốn điều chỉnh tăng thêm trong 9T/2019 cũng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017. Góp vốn, mua cổ phần: cũng trong 9 tháng đầu năm 2019, cả nước có 6.502 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 10,4 tỷ USD, tăng 82,3% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 39,8% tổng vốn đăng ký.
 
Theo lĩnh vực đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm 2019, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt 18,09 tỷ USD, chiếm 69,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 2,77 tỷ USD, chiếm 10,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán buôn bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,4 tỷ USD, chiếm 5,4% tổng vốn đầu tư đăng ký...
 
Theo đối tác đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hồng Kông dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,89 tỷ USD (trong đó, có 3,85 tỷ USD mua cổ phần vào công ty TNHH Vietnam Beverage tại Hà Nội), chiếm 65,4% tổng vốn đầu tư của Hồng Kông; Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 4,62 tỷ USD, chiếm 17,7% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3,77 tỷ USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư; Nhật Bản vượt lên Trung Quốc và xếp vị trí thứ tư với tổng vốn đăng ký 3,067 tỷ USD (cao hơn 60 nghìn USD so với vốn đầu tư của Trung Quốc trong 9 tháng).
 
Theo địa bàn đầu tư: Trong 9 tháng đầu năm 2019, nhà ĐTNN đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với tổng số vốn đăng ký 6,15 tỷ USD, chiếm 23,5% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký 4,52 tỷ USD, chiếm 17,3% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với tổng số vốn đăng ký 2,52 tỷ USD chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư...
 
Một số dự án lớn trong 9 tháng đầu năm 2019: - Dự án góp vốn, mua cổ phần của Beerco Limited (Hồng Kông) vào công ty TNHH Vietnam Beverage, giá trị vốn góp là 3,85 tỷ USD với mục tiêu chính là sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tại Hà Nội. - Dự án LG Display Hải Phòng, đã được cấp GCNĐKĐT năm 2016 tại Hải Phòng điều chỉnh tăang vốn đầu tư thêm 410 triệu USD. - Dự án chế tạo lốp xe Radian toàn thép ACTR (Trung Quốc), tổng vốn đầu tư đăng ký 280 triệu USD đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu sản xuất lốp xe toàn thép TBR. - Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện, tổng vốn đầu tư đăng ký 260 triệu USD do Goertek (Hongkong) co., Limited đầu tư tại Bắc Ninh. - Dự án nhà máy điện mặt trời Hòa Hội tại Phú Yên, tổng vốn đầu tư đăng ký 216,7 triệu USD, do nhà đầu tư Thái Lan đầu tư tại Phú Yên với mục tiêu sản xuất điện mặt trời. - Dự án Công ty TNHH lốp Advance Việt Nam, tổng vốn đầu tư đăng ký 214,4 triệu USD do Guizhou Advance Type Investment co.,ltd (Trung Quốc) đầu tư với mục tiêu sản xuất, tiêu thụ lốp, cao su và các sản phẩm liên quan tại Tiền Giang. - Dự án Vinhtex, tổng vốn đầu tư đăng ký 200 triệu USD do Royal Pagoda Private Limited (Singapore) đầu tư với mục tiêu sản xuất vải và nhuộm vải dệt kim tại Nghệ An. - Dự án Công ty TNHH điện tử Meiko Việt Nam (Hồng Kông) với mục tiêu thiết kế, lắp ráp và sản xuất linh kiện điện tử tại Hà Nội điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 200 triệu USD
 
2. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 9/2019: Tính lũy kế đến ngày 20/09/2019, cả nước có 29.854 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 357,65 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt gần 206 tỷ USD, bằng 57,6% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. - Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với gần 209,27 tỷ USD, chiếm 58,5 tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 58,4 tỷ USD (chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 23,39 tỷ USD (chiếm 6,5% tổng vốn đầu tư). - Theo đối tác đầu tư: Đã có 132 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 65,77 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản đứng thứ hai với 60,36 tỷ USD (chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore và Đài Loan, Hồng Kông. - Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 46,18 tỷ USD (chiếm gần 12,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Bình Dương với 33,3 tỷ USD (chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư); Hà Nội với gần 34,5 tỷ USD (chiếm 9,6% tổng vốn đầu tư).
 
II. Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài: Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 431,68 triệu USD. Trong đó có 117 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 307,67 triệu USD. Có 27 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm là 124 triệu USD. Theo lĩnh vực: lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 110,6 triệu USD, chiếm 25,6% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ hai với 83,36 triệu USD và chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ 3 với 64,14 triệu USD, chiếm 14,9% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Theo địa bàn: Trong 9 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đầu tư sang 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với 140,63 triệu USD, chiếm 32,6% tổng vốn đầu tư. Hoa Kỳ xếp thứ 2 với 20 dự án, tổng vốn đầu tư là 59,86 triệu USD, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Tây Ban Nha, Campuchia, Singapore, Canada,…
Cục ĐTNN
: