Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

17/12/2019  
36

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành, địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Sáng 17/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và khai mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp kéo dài 1,5 ngày làm việc, đến hết buổi sáng 18/12.

Theo chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua các nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành, địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phiên họp cũng xem xét, thông qua chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; ciệc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/4/2019.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và khai mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: BL.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035; Chương trình, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các nhóm nghị sỹ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu khai mạc Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết định. Trong đó, các luật, bộ luật, nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao, tiếp tục tạo dấu ấn quan trọng trong hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành đánh giá kết quả Kỳ họp một cách toàn diện, khách quan và chỉ ra những điểm hạn chế cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ 9.

"Do đây là phiên họp cuối của năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan đơn vị phải gấp rút thực hiện nhiều công việc nhất là việc tổng kết cuối năm nhưng vẫn chủ động tích cực thực hiện và phối hợp chu đáo để hoàn thiện các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội", bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

(Nguồn NhàĐầutư)

: